Posts Tagged datagrid

Hide sort number in AdvancedDataGridColumn using sortItemRenderer

To hide sort number in AdvancedDataGridColumn using sortItemRenderer, provide custom sortItemRenderer

<mx:AdvancedDataGrid

sortItemRenderer=”{new ClassFactory(NoColumnSortNumberSortItemRenderer)}”/>

NoColumnSortNumberSortItemRenderer.as

import mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridSortItemRenderer;
import mx.core.UITextField;
    
    public class NoColumnSortNumberSortItemRenderer extends AdvancedDataGridSortItemRenderer
    {
        public function NoColumnSortNumberSortItemRenderer()
        {
            super();
        }
        
        override protected function childrenCreated():void
        {
            super.childrenCreated();
            
            // Get reference to sort number text field
            var sortOrderTextField:UITextField = this.getChildAt(0) as
                UITextField;
            
            if (sortOrderTextField != null)
            {
                // Hide sort number text field
                sortOrderTextField.includeInLayout = false;
                sortOrderTextField.visible = false;
            }
        }
    }

Advertisements

, ,

Leave a comment